Vítejte ve webové aplikaci Monitoring eroze zemědělské půdy, která slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí. Cílem monitoringu eroze zemědělské půdy je zajistit relevantní podklady o rozsahu problému eroze zemědělské půdy. Výstupy z analýz monitorovaných událostí mají široké využití jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře. Zejména jsou kvalitním podkladem pro efektivní navrhování protierozních opatření a pro přípravu nových politik v oblasti ochrany půd.


Aplikace byla vyvinuta pro potřeby Státního pozemkového úřadu a Ministerstva zemědělství České republiky.

PROČ MONITORUJEME EROZI V ČR?

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem. Představuje významnou složku životního prostředí s širokým rozsahem funkcí a je základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Je ovšem ohrožena celou řadou procesů z části přírodních, z větší části však vyvolaných činností člověka, které vedou k omezení nebo až zničení schopnosti půdy plnit své základní produkční a mimoprodukční funkce.

KDYŽ SE SETKÁM S EROZNÍ UDÁLOSTÍ

V případě zjištění erozní události je třeba se obrátit na místně příslušnou pobočku Státního pozemkového úřadu (SPÚ), případně přímo na pověřeného pracovníka SPÚ. Pověřený pracovník následně provede terénní rekognoskaci a zjištěné informace zanese prostřednictvím webového portálu Monitoringu eroze zemědělské půdy do databáze.

Seznam pověřených pracovníků s kontakty je uveden přímo na webovém portálu Monitoringu eroze zemědělské půdy.


MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Je nástrojem pro celorepublikový sběr dat o erozních událostech a hodnocení účinnosti protierozních opatření definovaných v platných právních normách. V rámci Monitoringu se zajišťují a vyhodnocují informace o proběhlých erozních událostech, které po vyhodnocení poskytují Ministerstvu zemědělství zpětnou vazbu o účinnosti přijatých opatření.
Výstupy Monitoringu tak slouží pro definici nutných úprav opatření pro zmírnění negativních účinků erozních událostí na úrovni jednotlivých událostí i na národní úrovni.


Mapová služba WMS:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ve spolupráci s Státním pozemkovým úřadem spustil mapovou prohlížecí službu (WMS) k Monitoringu eroze zemědělské půdy. Mapová služba nabízí náhled na lokalizaci erozních událostí zaznamenaných v databázi Monitoring eroze zemědělské půdy.

Lokalizace služby: https://wms.vumop.cz/public/udalosti.php

verze WMS služby: 1.3.0
Jednotlivé vrstvy:
  • eroze - lokalizace
  • eroze - zákres
  • sesuv - lokalizace
  • sesuv - zákres
Podmínky užití / cena: Služba je poskytována bezplatně.
Prohlížení dat: Mapový projekt Monitoring eroze zemědělské půdy
Metadata: Katalog MICKA
GetCapabilities: udalosti v xml

Podrobné materiály ke stažení:

Závěrečné zprávy

Závěrečná zpráva - 2023

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2023 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2023. 103 s. [cit. 2024-02-08]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/docs/ZZ_monitoring_2023.pdf

Závěrečná zpráva - 2022

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2022 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2022. 216 s. [cit. 2023-02-20]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/docs/ZZ_monitoring_2022.pdf

Závěrečná zpráva - 2021

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2021 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2021. 218 s. [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/docs/ZZ_monitoring_2021.pdf

Závěrečná zpráva - 2020

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2020 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2020. 196 s. [cit. 2021-02-11]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/docs/ZZ_monitoring_2020.pdf

Závěrečná zpráva - 2019

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2019 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2019. 136 s. [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/docs/ZZ_monitoring_2019.pdf

Závěrečná zpráva - 2018

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2018 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2018. 171 s. [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/docs/ZZ_monitoring_2018.pdf

Závěrečná zpráva - 2017

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2017 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2017. 163 s. [cit. 2017-12-20]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/docs/ZZ_monitoring_2017.pdf

Závěrečná zpráva - 2016

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2016 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2016. 147 s. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/docs/ZZ_monitoring_2016.pdf

Závěrečná zpráva - 2015

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2015 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2015. 134 s. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/docs/ZZ_monitoring_2015.pdf

Závěrečná zpráva - 2014

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2014 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2014. 217 s. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/docs/ZZ_monitoring_2014.pdf

Metodický postup

Metodický postup (třetí aktualizované vydání, 2017) ve formátu PDF
Zařazování opakovaně monitorovaných půdních bloků s projevem eroze do MEO A SEO oblastí

Aplikované výsledky výzkumu

Certifikovaná mapa - "Erozní ohroženost Rtyně v Podkrkonoší pohledem epizodního a dlouhodobého modelu"
Certifikovaná mapa - "Klasifikace území ČR z hlediska potencionálního vzniku erozních událostí"
Workshop – „Metody monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR“