logo SPÚ
MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Přihlásit Čára   
Registrace nového uživatele

Metodický postup

Metodický postup (třetí aktualizované vydání, 2017) ve formátu PDF

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Metodický postup pro monitoring eroze zemědělské půdy [online]. 3. aktualizované vydání. Praha: SPÚ; VÚMOP; MZe, 2016. 18 s. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/docs/metodika.pdf

Metodický postup řešící zařazování částí monitorovaných DPB s projevem eroze do MEO a SEO oblastí

Metodický postup řešící zařazování částí monitorovaných dílů půdních bloků (DPB) s projevem eroze do mírně erozně ohrožených (MEO) a silně erozně ohrožených (SEO) oblastí [online]. 1. aktualizované vydání. Praha: MZe, 2016. 10 s. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/docs/Zarazovani.pdf

Stručný manuál k metodickému postupu řešící zařazování částí monitorovaných DPB s projevem eroze do MEO a SEO oblastí

Formuláře

Pomocný polní formulář

Návody

Návod na obsluhu aplikace ve formátu PDF

Slovníček pojmů

Prezentace

Prezentace ze školení (2018) - úvod

Prezentace ze školení (2018) - představení projektu

Prezentace ze školení (2018) - webová aplikace aplikace

Prezentace ze školení (2018) - prakticke zkušenosti

Závěrečné zprávy

Závěrečná zpráva - 2018

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2018 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2018. 171 s. [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/docs/ZZ_monitoring_2018.pdf

Závěrečná zpráva - 2017

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2017 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2017. 163 s. [cit. 2017-12-20]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/docs/ZZ_monitoring_2017.pdf

Závěrečná zpráva - 2016

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2016 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2016. 147 s. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/docs/ZZ_monitoring_2016.pdf

Závěrečná zpráva - 2015

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2015 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2015. 134 s. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/docs/ZZ_monitoring_2015.pdf

Závěrečná zpráva - 2014

KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2014 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2014. 217 s. [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/docs/ZZ_monitoring_2014.pdf

Další dokumenty a příručky

Příručka ochrany proti vodní erozi

Aplikované výsledky výzkumu

Certifikovaná mapa - "Erozní ohroženost Rtyně v Podkrkonoší pohledem epizodního a dlouhodobého modelu"

Certifikovaná mapa - "Klasifikace území ČR z hlediska potencionálního vzniku erozních událostí"