logo SPÚ
MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Přihlásit Čára   
Registrace nového uživateleÚVODNÍ SLOVO

Webový portál monitoring eroze zemědělské půdy

Webový portál Monitoring eroze zemědělské půdy je společným projektem Státního pozemkového úřadu (SPÚ - dříve Ústřední pozemkový úřad) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v.v.i). Portál slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí. Cílem monitoringu eroze zemědělské půdy je zajistit relevantní podklady o rozsahu problému eroze zemědělské půdy.

Výstupy z analýz monitorovaných událostí mají široké využití jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře. Zejména jsou kvalitním podkladem pro efektivní navrhování protierozních opatření a pro přípravu nových politik v oblasti ochrany půd.

Proč monitorujeme erozi v ČR?

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem. Představuje významnou složku životního prostředí s širokým rozsahem funkcí a je základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Je ovšem ohrožena celou řadou procesů z části přírodních, z větší části však vyvolaných činností člověka, které vedou k omezení nebo až zničení schopnosti půdy plnit své základní produkční a mimoprodukční funkce.


Vodní eroze na zemědělské půdě Vodní eroze na zemědělské půdě

Mapová služba WMS

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním pozemkovým úřadem spustil mapovou prohlížecí službu (WMS) k Monitoringu eroze zemědělské půdy. Mapová služba nabízí náhled na lokalizaci erozních událostí zaznamenaných v databázi Monitoring eroze zemědělské půdy.

Lokalizace služby: http://wms.vumop.cz/public/udalosti.php?

verze WMS služby: 1.3.0
Jednotlivé vrstvy:
  • eroze - lokalizace (předešlé roky)
  • eroze - lokalizace (aktuální rok)
  • eroze - zákres erozní události (předešlé roky)
  • eroze - zákres erozní události (aktuální rok)
Podmínky užití / cena: Služba je poskytována bezplatně.
Prohlížení dat: Mapový projekt Monitoring eroze zemědělské půdy
Metadata: Katalog MICKA
GetCapabilities: udalosti v xml
Tuto mapovou službu lze zobrazit v tzv. tlustých klientech (softwarových GIS aplikacích). Pomocí mapové služby je možné zobrazovat lokalizaci erozních událostí zaznamenaných v databázi monitoringu eroze zemědělské půdy a pomocí dotazování do vrstvy (pomocí dotazu GetFeatureInfo) je možné následně získat odkaz přímo k detailu samotné události.


Aktuality

23. 4. 2018
Mapová prohlížecí služba (WMS) k monitoringu eroze zemědělské půdy byla spuštěna na nové adrese:
http://wms.vumop.cz/public/udalosti.php?
Cílem publikace služby je poskytnutí informací o zaznamenaných erozních událostech široké laické i odborné veřejnosti.

20. 12. 2017
Byla publikována Závěrečná zpráva k Monitoringu eroze zemědělské půdy za rok 2017. Ve zprávě je možno nalézt statistické vyhodnocení zaznamenaných erozních událostí. Zpráva je v sekci "Ke stažení", nebo přímo zde.

6. 2. 2017
Na konci roku 2016 byl aktualizován Metodický postup pro Monitoring eroze zemědělské půdy, jež byl schválen vedením SPÚ, VÚMOP, v.v.i. a MZe a jeho platnost nabývá účinnosti od 20. 1. 2017. Dokument je v sekci "Ke stažení", nebo přímo zde.

3. 10. 2016
Během července a září 2016 proběhla čtyři školení pověřených pracovníků SPÚ, v rámci kterých byly proškoleni nový pracovníci, sjednocen postup a zároveň bylo diskutováno možné zpřesnění provádění Monitoringu eroze.

9. 5. 2016
Byl aktualizován seznam pověřených pracovníků Státního pozemkového úřadu pro monitoring eroze zemědělských půd. Seznam s kontakty je v sekci "Úvod", nebo přímo zde.

10. 6. 2013
Slovníček pojmů Monitoringu eroze
je ke stažení v sekci „Ke stažení“ v menu „ÚVOD“.

5. 3. 2013
Informace o vzniku Státního pozemkového úřadu pro uživatele webového portálu „Monitoring eroze zemědělské půdy“

Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil svoji činnost
dne 1. 1. 2013.
Je zřízen zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Nový úřad spojil agendy, které vykonávali pozemkové úřady a Pozemkový fond ČR. Organizační zajištění provozu webové portálu „Monitoring eroze zemědělské půdy“ bude zajištěno v návaznosti na schválený „Organizační řád Státního pozemkového úřadu“, který vstoupil v účinnost dne 1. 2. 2013.


Kontakty

Správce portálu

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Oddělení Půdní služba
Žabovřeská 250
156 27 Praha 5 - Zbraslav